logo

Category

Cases

Case 1 Hoog-Catharijne

Gedegen veldwerk Research artists Dick Rozestraten en Bert van Rijssen studeerden in de jaren 70 sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Voor hun doctoraalscriptie regelden zij -geheel tegen de tijdgeest en in weerwil van de anti-autoritaire sfeer op de Interfaculteit van toen- een onderzoeksbudget bij een grote projectontwikkelmaatschappij. Onderwerp van onderzoek was de mogelijke verandering in de koopo
Read More

Case 2 Uitbetalingsweek

Dwarskijken op liggend onderzoeksmateriaal Research artists Rozestraten en Van Rijssen werkten in de 80er jaren beiden op de onderzoeksafdeling van een groot warenhuisconcern met hoofdzetel in Amsterdam. Dit concern voerde continu-onderzoek uit onder 1000 respondenten per week, met als vragen “welke winkel vorige week bezocht” en “in welke winkel vorige week gekocht”. Hiermee werden fluctuaties in kopers en bezoekers
Read More

Case 3 Trendextrapolatie

Profijt van workshop direct toegepast Research artist Van Rijssen volgde een ééndagsworkshop trendextrapolatie. De workshopleider had een eenvoudig extrapolatiemodel ontwikkeld in Lotus 123 (de voorloper van Excel). Op een voldoende lange reeks backdata werden verschillende extrapolatietechnieken “losgelaten” (lineair, exponentieel dalend of stijgend, asymptotisch dalend of  stijgend en parabolische ontwikkeling) waa
Read More

Case 4 Kwartielanalyse

Dwarskijken naar interne informatie Door economische omstandigheden gedwongen voerde het warenhuis een nieuw margebeleid in, waarbij afdelingsverantwoordelijken alleen nog op basis van de ontwikkeling van de marge in procenten (niet in centen) werden beoordeeld. Dit leidde in één geval (afdeling huishoudelijke artikelen) tot het terugbrengen van het assortiment fonduestellen naar één item, foeilelijk maar wel met een
Read More

Case 5 De haaietand-grafiek

Een kwestie van overtuigend grafisch presenteren De research artist verkaste naar een supermarktorganisatie met hoofdkantoor in Helmond, waar hij onder meer betrokken was bij de commerciële cijferopstelling van de jaarplannen van de werkmaatschappijen. Hij constateerde dat werkmaatschappijen de omzetprognose tamelijk ambitieus inzetten waardoor -jaar op jaar- de gebudgetteerde omzetten niet werden gehaald. Maar de ge
Read More

Case 6 Rendementen van retail en industrie

Pesten met onderzoek De research artist bracht soms resultaten uit verschillende onderzoeken/bronnen op onverwachte wijze met elkaar in verband. Hij ontdekte dat de ontwikkeling van rendementen (operationeel resultaat) van levensmiddelen-detailhandelsondernemingen (uit de CBS maandstatistiek) en de rendementen van de levensmiddelenindustrie (uit de CBS publicatie “Onder de loep genomen”), indien gezamenlijk in één gr
Read More

Case 7 Alpha-Beta

Clusteranalyse succesvol toegepast De nieuwe commercieel directeur van het Helmondse supermarktbedrijf had een theorie, dat consumenten konden worden ingedeeld in alpha’s (nemen aankoopbeslissingen op meer emotionele basis) en bèta’s (met een meer rationeel aankoopproces). De formules van het supermarktconcern speelden hier op in. De research artist maakte op dat moment deel uit van het deskundigenoverleg marktonderz
Read More

Case 8 Christaller en Von Thünen

Slim gebruik van stoffige kennis met overtuigingskracht Het Helmondse supermarktbedrijf fuseerde met een andere keten en werd één van de grootste ketens in Nederland. In het gefuseerde bedrijf werd de research artist verantwoordelijk voor alle Europese marktonderzoek. Toen nóg een supermarktbedrijf werd aangekocht kwam begrijpelijkerwijs commentaar van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. Met dit betrekkelijk n
Read More

Case 9 Mock-up store

Ook ervaring met grote budgetten Het gefuseerde supermarktbedrijf kreeg een nieuwe CEO met grote plannen. Alle verschillende formules zouden worden omgebouwd naar één formule die met gebundelde krachten de hegemonie van de marktleider moest doorbreken. Hij geloofde in marktonderzoek, en was vanuit de merkartikelenwereld vanwaar hij afkomstig was gewend aan grote onderzoeksbudgetten. De nieuwe formule werd ontwikkeld,
Read More

Case 10 LCO

Presentatie en nazorg net zo belangrijk als onderzoek zelf De research artist werd uitgenodigd om de marketing van de Belgische dochteronderneming van het supermarktbedrijf op te pakken. Voor het eerst met een lijnfunctie geconfronteerd kreeg hij het dermate druk dat hij dezelfde fout ging maken die hij de lijnmanagers waaraan hij voordien rapporteerde verweet, namelijk onvoldoende sturen op cijfers en marktonderzoek
Read More