logo

QuiQscan©

De Marketing Intelligence QuiQscan© van ResearchArtists

Uw samenwerking met ResearchArtists begint met een oriënterend gesprek, gevolgd door een Marketing Intelligence QuiQscan©.

Een MIQ is een gesprek tussen de strategische- en marketingbesluitvormer(s) van uw organisatie en een partner van ResearchArtists van 1 à 2 uur, resulterend in een korte weergave (2 à 3 pagina’s) van onze visie op de beschikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van voor uw organisatie relevante gegevens.

Het MIQ gesprek heeft de volgende onderdelen:

  • Debriefingsgesprek: terugkoppeling door ResearchArtists van informatie over het bedrijf verkregen tijdens het oriënteringsgesprek en uit externe bronnen
  • Ambitiegesprek: Strategische groeiopties, mate waarin deze worden behaald en factoren die het succes beInvloeden
  • Bedrijseconomisch gesprek: Welke databestanden beschikbaar, welke gegevens vastgelegd, welke systemen gehanteerd, beschikbaarheid en frequentie van rapporten, gebruik van datamining…..
  • Marktonderzoeksgesprek: Welke gegevens beschikbaar over afnemers, concurrentie, afzetkanalen, kennis van monitors/multiclient onderzoeken, bureau’s, budgetten…….

Een MIQ neemt 2 dagen tijd van een senior partner, maar wordt u aangeboden tegen een introductietarief van € 500.