logo

ResearchArtists: Bemiddelt in Marketing Intelligence

Marketing Intelligence is de kennis die je nodig hebt om succesvol marketing te kunnen bedrijven. Die kennis geeft je bedrijf “the competitive edge”, het concurrentievoordeel dat het beslissende verschil maakt.

Marketing Intelligence is meer dan alleen een resultaat van marktonderzoek. Marktonderzoek is de éne helft van het verhaal: zoeken naar kennis over afnemers, concurrenten en afzetkanalen. De andere helft van het werk is bedrijfseconomische analyse op de eigen bedrijfsgegevens. Wat doen we goed en wat niet (en waarom niet)? Wat zijn de effecten van ons beleid? “Meten is weten” klinkt afgezaagd maar is onverminderd waar.
Waar (één van) beide disciplines in de bedrijfsorganisatie niet of onvoldoende vertegenwoordigd is springt ResearchArtists bij. ResearchArtists is als een interne onderzoeksafdeling, met ervaren onderzoeksprofessionals, maar ook vrijblijvend, flexibel en alleen in te schakelen waar dit nodig is.

Marketing Intelligence staat aan de basis van commercieel succes. Goed onderzoek en de interpretatie van uitkomsten is een kunst en daarom is er ResearchArtists.

  ResearchArtists:

  • Helpt bij het formuleren van de onderzoeksvraag en de onderzoeksbehoefte
  • Voert bedrijfseconomische analyses uit
  • Stelt indien van toepassing de externe onderzoeksmethode voor
  • Selecteert het marktonderzoeksbureau en onderhandelt over een scherpe prijs
  • Verzorgt de bureaubriefing
  • Begeleidt opdrachtgever en het bureau tijdens de diverse fasen van onderzoek
  • Zorgt voor een originele kijk op onderzoeksmethode(n) en – resultaten (“dwarskijken”)
  • Helpt het bureau bij de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de commerciële realiteit van de opdrachtgever (formuleren van actiepunten)
  • Geeft implementatieadvies (evt. met marketingstrategie en actieplannen) en helpt (indien gewenst) mee aan de implementatie.

  ResearchArtists Marketing Intelligence. Uw eigen externe onderzoeksafdeling!