logo

Case 3 Trendextrapolatie

Profijt van workshop direct toegepast

Research artist Van Rijssen volgde een ééndagsworkshop trendextrapolatie. De workshopleider had een eenvoudig extrapolatiemodel ontwikkeld in Lotus 123 (de voorloper van Excel). Op een voldoende lange reeks backdata werden verschillende extrapolatietechnieken “losgelaten” (lineair, exponentieel dalend of stijgend, asymptotisch dalend of  stijgend en parabolische ontwikkeling) waarbij de gevonden afwijkingen van de toegepaste functie op de historische reeks als indicatie van de voorspellende waarde van de betreffende techniek gold (hoe beter de functie de al gerealiseerde cijfers “voorspelt” des te groter de kans dat de voorspelde reeks -naar de toekomst toe geëxtrapoleerd- correct is). De research artist paste deze techniek toe -inclusief een module voor seizoensfluctuaties- bij het voorbereiden van de jaarlijkse budgetbesprekingen per afdeling (ca 70 verschillende afdelingen, 70 verschillende historische omzetreeksen waarop de meest passende extrapolatietechniek werd bepaald). Hierdoor werd een uiterst betrouwbaar beeld van de te verwachten omzet per afdeling per maand bij ongewijzigd beleid verkregen dat als basis voor de besprekingen met de afdelingsverantwoordelijke diende. De slimme toepassing van de (op dat moment nieuwe) spreadsheettechniek bespaarde daarnaast ca 80 uur aan voorbereidingstijd.