logo

Case 4 Kwartielanalyse

Dwarskijken naar interne informatie

Door economische omstandigheden gedwongen voerde het warenhuis een nieuw margebeleid in, waarbij afdelingsverantwoordelijken alleen nog op basis van de ontwikkeling van de marge in procenten (niet in centen) werden beoordeeld. Dit leidde in één geval (afdeling huishoudelijke artikelen) tot het terugbrengen van het assortiment fonduestellen naar één item, foeilelijk maar wel met een uitstekende marge… Al kort na invoering van dit beleid ontstonden bij de research artist twijfels over de goede afloop. Hij rangschikte de afdelingen op grond van de stijging van marge in procenten, en totaliseerde per kwartiel (25-procentsgroep) de margeontwikkeling in centen. Het bleek dat het kwartiel met de hoogste margestijging in procenten de sterkste daling van de marge in centen realiseerde. Het ingezette margebeleid werd vervolgens teruggedraaid.