logo

Case 5 De haaietand-grafiek

Een kwestie van overtuigend grafisch presenteren

De research artist verkaste naar een supermarktorganisatie met hoofdkantoor in Helmond, waar hij onder meer betrokken was bij de commerciële cijferopstelling van de jaarplannen van de werkmaatschappijen. Hij constateerde dat werkmaatschappijen de omzetprognose tamelijk ambitieus inzetten waardoor -jaar op jaar- de gebudgetteerde omzetten niet werden gehaald. Maar de gebudgetteerde middelen (kosten) wel waren ingezet waardoor de winst ook altijd tegenviel. Op zich een bij de groepsdirectie bekend verschijnsel, maar ieder jaar weer geen aanleiding tot aanpassing van de omzetbudgetten. De research artist construeerde een grafiek met twee curves: één lijn met over een aantal jaren de ontwikkeling van het marktaandeel per maand (helaas een -gering- dalende trend) en één lijn met de in de jaarplannen over die jaren opgenomen marktaandeelprognoses per maand. Deze grafiek ging de geschiedenis in als de haaietandgrafiek. Ieder jaar liepen prognose en realiteit iedere maand steeds verder uiteen, om elkaar in januari op een lager niveau weer te ontmoeten…  De problematiek werd daarmee zo indringend duidelijk gepresenteerd dat nog dezelfde dag directies van werkmaatschappijen door de groepsdirectie werden uitgenodigd hun prognoses (van omzetten en in te zetten middelen) naar beneden bij te stellen. Een jaar na dato sprak de commercieel directeur: “als we dat toen niet gedaan hadden waren we er nu niet meer geweest”.