logo

Case 6 Rendementen van retail en industrie

Pesten met onderzoek

De research artist bracht soms resultaten uit verschillende onderzoeken/bronnen op onverwachte wijze met elkaar in verband. Hij ontdekte dat de ontwikkeling van rendementen (operationeel resultaat) van levensmiddelen-detailhandelsondernemingen (uit de CBS maandstatistiek) en de rendementen van de levensmiddelenindustrie (uit de CBS publicatie “Onder de loep genomen”), indien gezamenlijk in één grafiek geplot, een opmerkelijk verloop lieten zien. De winsten van de retail toonden een graduele, geleidelijke stijging, terwijl de winsten van de industrie in één jaar opmerkelijk sneller stegen en daarna -op een hoger niveau- parallel evalueerden aan de retailomzetten. De verhouding/verdeling  tussen/van de winsten van retail en industrie was dus veranderd ten nadele van de retail, en deze grafiek maakte dat pijnlijk duidelijk. De grafiek werd gemultipliceerd en ingelijst, en prijkte sindsdien aan de wand van alle “zweethokjes” waar de overleggen (jaargesprekken over condities e.d.) tussen inkopers van het supermarktbedrijf en accountmanagers van de industrie plaats hadden.