logo

Case 12 BETAALBAAR LOKAAL WINKEL PRESTATIE DASHBOARD

Onderzoek haalbaarheid instrument voor lokale marketing

Een landelijk food retail keten had behoefte om op lokaal niveau de prestatie van de winkels te meten, zodat zij wisten aan welke knoppen ze moesten draaien om de prestatie van het vestigingspunt te verbeteren. De research artist benadrukte in het plan van aanpak dat zij schreef, dat de relatieve prestatie belangrijk is. Als de eigen winkel namelijk een 7,9 scoort en de lokale concurrentie scoort een 8,5 dan doe je het eigenlijk toch niet goed.

Een belangrijke eis was dat de onderzoeken betaalbaar zouden zijn voor het vestigingspunt. De uitdaging van de research artist was dus om binnen het aanbod van marktonderzoeksbureaus enkele bureaus met een goede prijs-kwaliteit te selecteren. Hierbij spelen elementen van het hebben van een eigen veldwerkorganisatie en het werken met geautomatiseerde veldwerkvragenlijsten een belangrijke rol. Maar ook een scherpe briefing waarbij al het resultaat (stoplichten dashboard) beschreven werd, hielp om de kosten beperkt te houden. De opdrachtgever zag al snel de toegevoegde waarde van de research artist toen de kostenindicaties van de verschillende bureaus soms twee keer zo hoog waren. Het plan van aanpak gaf de opdrachtgever de mogelijkheid om de interne besluitvorming in te gaan.